Image Alt

Květen 2019

  /    /  Květen

Po téměř roce fungování projektu se 20. května 2019 uskutečnila v Pardubicích celoprojektová konference Growth Mindset.  Cílem konference bylo vzájemné sdílení postupných krůčků a kroků v zavádění formativního hodnocení a růstového myšlení, učení se a vzájemná podpora. O vzdělávání 65 účastníků z řad učitelů a ředitelů škol se postarali garanti projektu - Hana Košťálová, Zdeněk Dlabola,

Hned na začátku projektu se uskutečnila první a zásadní vzdělávací akce. Cílem pětidenní konference, která se konala ve dnech 20. - 24. srpna 2018 v Deštném v Orlických horách, bylo poskytnout všem účastníkům projektu celkový pohled k problematice zavádění formativního hodnocení a růstového myšlení. Učitelé si měli možnost uvědomit, co vše je potřeba nastavit, aby formativní hodnocení fungovalo v praxi. Učitelé si následně zvolili oblasti formativního