Image Alt

Květen 2020

  /    /  Květen

Stejně, jako se do on-line prostředí přesunulo české školství, přesunuli jsme do něj i my všechny procesy podporující zapojené učitele a školy v zavádění formativního hodnocení. Máme za to, že situace přinesla a stále přináší učitelům, mentorům a dalším spolupracovníkům v projektu velké příležitosti k profesnímu růstu – každodenně si osaháváme a posouváme hranice našich dovedností a v praxi