Image Alt

Leden 2022

  /    /  Leden

Střípky ze závěrečné evaluace Vnímání pojmu FH před a po projektu Dle uvedených odpovědí nemělo o FH před začátkem projektu žádné povědomí 30 účastníků z 57 odpovídajících, 4 účastníci jej chápali v úzkém pojetí jako slovní hodnocení a zbylí měli do jisté (různé) míry povědomí o tématech FH. „Přečetla jsem si knihu o FH od Dylana Wiliama. Kniha mi něco odkryla, ale mnoho