Image Alt

Budování kultury myšlení

  /  Budování kultury myšlení

B9  13:00 – 14:30

Seminář

Myšlení není samo o sobě vidět, přesto je tak užitečné, když vidíme, jak o řešení uvažují ostatní. V moderních firmách lidé používají mnoho technik, jak společné myšlení „hodit na flipchart“. A co děti ve školách? Ve školách se častěji setkávají spíše s opakováním toho, co řekl někdo jiný – ať už je to učitel, skripta nebo učebnice. Práce lidí v týmu Project Zero na Harvardu je v tomto ohledu průlomová – koncept Visible Thinking přináší užitečný vhled do toho, jak mezi děti do škol vnést kulturu myšlení.

 

Záznam semináře

 

 

Jan Kala

Jan Kala

Zakladatel sítě základních škol Heuréka (v Brně, Úvalech a Libochovičkách). Dříve spoluzakladatel a generální ředitel eBanky (dnes retailová divize Raiffeisenbank). Zakladatel a ředitel Centre for Modern Education. Průkopník moderních přístupů ve vzdělávání zaměřených na rozvoj sociálních a myšlenkových kompetencí (Big Questions, Visible Thinking, Inquiry-based Learning, Growth Mindset…).