Image Alt

Konference Growth Mindset 2020

Program konference Growth Mindset

 

19. 10. 2020

ONLINE NA GOOGLE MEET

 

8:15 – 8:30      Společný coffee break

8:30 – 9:50     Úvod a sdílení dobré praxe

Úvodní část pro všechny členy formativních skupin (rozdělených podle vlastního výběru – skupinu vybírejte v registraci na konferenci)


10:00 – 11:30     Workshop 1A, 1B, 1C, 1D


1A: Cooperation between schools and families – Susanna Bäckman >>>>

There is growing awareness in the education world of how a parent’s involvement in their child’s education is a critical influence on the child’s educational outcomes and overall well-being. This is the prime reason why functional cooperation between the school and family is vitally important for every child.

How do we then build a supportive partnership with families, promote their participation in their child’s education and advance a healthy, functional relationship? In this workshop Susanna Bäckman talks about the process of collaboration between school and families and provides tips and tools for supporting parental engagement in your school.

Webinář v anglickém jazyce.

1B: Mapy učebního pokroku – práce s kontinuem – Hana Košťálová  >>>>, programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu a garantka projektu Growth Mindset

V projektu pracují školy s různými kontinuy. Na začátku dílny si řekneme, co jim v té souvislosti vrtá hlavou, jaké výzvy řeší. Pravděpodobně půjde o to, z čeho a jak poznat, kde se na kontinuu nacházejí naši žáci, jakými způsoby to můžeme zjišťovat, a jak pak určíme, jaké další cíle učení máme pro žáky volit. Možná řešíme otázku, jak pracovat s kontinuem s celou třídou, když různé děti jsou na různé úrovni zvládání dané dovednosti. S kontiuem bývá také spojena otázka sebehodnocení a toho, jak souvisí s hodnocením učitele.

Na tyto otázky a případně na jiné otázky můžeme společně hledat odpovědi. (Pokud je někde k dispozici soupis otázek a problémů vztahujících se k tématu, velmi ho uvítám předem.)

Mohu dále nabídnout pohled projektu Pomáháme školám k úspěchu, který využívá kontinuum pro rozvoj čtenářství a nyní pracuje na kontinuu pro rozvoj dětského pisatelství. Podle toho, co jsem zachytila v projektu GM, liší se naše pojetí ohledně role kontinua i ohledně jeho použití. Pro nás je hodně důležitá práce s cíli i s vyhodnocováním dopadu výuky na učení dětí. Kontinuum jako takové nevyužíváme k sebehodnocení dětí.

Workshop proběhne také v 13:45 – 15:15 (3B).

1C: Seesaw – digitální portfolio – Iva Jelínková >>>>

V rámci webináře se seznámíte se vzdělávací platformou, která podporuje jedinečnost a kreativitu každého žáka, řízenou i samostatnou výuku a propojuje možnosti prezenčního i distančního vzdělávání. Představíme si Seesaw jako bezpečné prostředí, kde mohou žáci prezentovat a sdílet proces učení a který podporuje komunikaci a spolupráci mezi učitelem a žáky, mezi učiteli v rámci školy i mezi školou a rodinou. Prostředí je možné využívat v mobilních zařízeních stejně jako ve webovém rozhraní.

Webinář je určen pro všechny, kdo Seesaw ještě nepoužívají a chtějí s touto platformou seznámit.

 

1D: Využití CPA modelu k učení matematiky – Lucie Fajfrová, ZŠ Heuréka Úvaly

Model CPA (Jerome Bruner, 1966)  aplikovaný v matematice (známý jako Singapurská matematika) umožňuje žákům hlubší porozumění danému matematickému jevu a skrze experimentování a kvalitnější pochopení tak napomáhá větší všímavosti a přebírání odpovědnosti za své vlastní učení.

Schéma C-P-A si lze jednoduše představit jako tři schody v myšlení dětí při matematice: C jako concrete (schod, na kterém děti uvažují v konkrétních situacích, počítají jablka, prsty, korálky), P jako pictorial (schod, na kterém již uvažují v jednoduchých modelech, kreslí tečky, tyče, váhy) a A jako abstract, je pak ten poslední schod, kde už děti pracují s abstraktními pojmy, s čísly, rovnicemi, neznámou. Nabídnutí vhodného schodu je pak úkolem učitele, návrat ke schodu nižšímu v případě stagnace či nepochopení je osvědčený postup, aby žák mohl dosáhnout skutečného pochopení.

Pracovní workshop určený pro učitele matematiky, kteří mají zájem zkusit s tímto modelem pracovat, případně sdílet své zkušenosti s jeho používáním. Na workshopu si krátce připomeneme model samotný, ale především se budeme vzájemně inspirovat a zamýšlet se nad způsoby, jakými pomůckami a postupy naplnit první dvě fáze, tedy Concrete a Pictorial.

PODMÍNKOU ÚČASTI na workshopu je předchozí seznámení se s modelem CPA. Účastníky, kteří se dosud s model CPA nesetkali, prosíme o zhlédnutí tohoto videa před samotným workshopem: https://www.youtube.com/watch?v=7vONeHo_EaY
nebo je možné podívat se na popis doplněný krátkým videem na těchto stránkách: https://mathsnoproblem.com/en/mastery/concrete-pictorial-abstract/

11:45 – 13:15     Workshop 2A, 2B, 2C

2A:  Přestali jsme psát slovní hodnocení, abychom mohli hodnotit formativně – Ivan Čermák, zástupce ředitele Naše škola Praha s.r.o. >>>>

V létě 2019 jsme se s kolegy domluvili, že po čtyřech letech opustíme psaní slovního hodnocení na druhém stupni Naší školy Praha. Tento krok měl jediný cíl, začít efektivně pracovat s formativním hodnocením.

Co nás k této strategii vedlo? Jak jsme změnu zrealizovali? Jakou v něm má roli sebehodnocení žáků?  Jak na nás v tomto režimu dopadlo jarní uzavření škol? Jak hodnotíme změnu po ročním pilotování?

Odpovědi na tyto otázky, společná diskuse, ukázky některých nástrojů a debata nad nimi, budou součást workshopu.

Tento workshop proběhne také v 15:30 – 17:00 (4A).

 

2B:  Vedení třídních diskuzí o knihách (Notice&Note) – Kristin Navrátilová, ZŠ Heuréka Úvaly

Sdílení prvních zkušeností se zaváděním metody Notice&Note. Tato diskuzní skupina je určena pro ty, kteří už vyzkoušeli Notice&Note v praxi nebo chtějí s touto metodou pracovat. Pro všechny češtináře a angličtináře, kteří chtějí rozvíjet čtenářství dětí, podporovat jejich hlubší vnímání a porozumění knihám a seznámili se s knihou Notice&Note (https://www.amazon.com/Notice-Note-Strategies-Close-Reading/dp/032504693X).

Metoda Notice&Note je vhodná pro děti od 4. třídy.

Nejedná se o úvodní školení, je tedy vhodné, aby účastníci předem absolvovali základní školení nebo si přečetli knihu Notice&Note.

2C:  Kolegiální podpora a co nás na ní baví – Kateřina Kopicová, ZŠ Slatiňany, pedagogický konzultant projektu Pomáháme školám k úspěchu a Broňa Rabasová, ZŠ Slatiňany

V rámci workshopu představíme, jak jsme na to šli v ZŠ Slatiňany a jaké formy kolegiální podpory využíváme. Blíže vás seznámíme s formou Lesson Study. Společně projdeme jednu lekci a zamyslíme se nad kvalitou výstupů žáků a nad důkazy o jejich učení.

13:45 – 15:15     Workshop 3A, 3B, 3C

3A:  Supporting deep learning through rich discussion – Garfield Gini-Newman >>>>

Two of the key pillars required for deep learning are attention and active engagement. During this session participants will explore practical strategies for framing engaging issues that invite students to participate in critically thoughtful discussions. They will also explore thinking launches and structures that encourage students to continually reflect on issues and ideas as their learning progresses.

Webinář je v anglickém jazyce.

 

3B:  Mapy učebního pokroku – práce s kontinuem – Hana Košťálová >>>>, programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu a garantka projektu Growth Mindset

V projektu pracují školy s různými kontinuy. Na začátku dílny si řekneme, co jim v té souvislosti vrtá hlavou, jaké výzvy řeší. Pravděpodobně půjde o to, z čeho a jak poznat, kde se na kontinuu nacházejí naši žáci, jakými způsoby to můžeme zjišťovat, a jak pak určíme, jaké další cíle učení máme pro žáky volit. Možná řešíme otázku, jak pracovat s kontinuem s celou třídou, když různé děti jsou na různé úrovni zvládání dané dovednosti. S kontiuem bývá také spojena otázka sebehodnocení a toho, jak souvisí s hodnocením učitele.

Na tyto otázky a případně na jiné otázky můžeme společně hledat odpovědi. (Pokud je někde k dispozici soupis otázek a problémů vztahujících se k tématu, velmi ho uvítám předem.)

Mohu dále nabídnout pohled projektu Pomáháme školám k úspěchu, který využívá kontinuum pro rozvoj čtenářství a nyní pracuje na kontinuu pro rozvoj dětského pisatelství. Podle toho, co jsem zachytila v projektu GM, liší se naše pojetí ohledně role kontinua i ohledně jeho použití. Pro nás je hodně důležitá práce s cíli i s vyhodnocováním dopadu výuky na učení dětí. Kontinuum jako takové nevyužíváme k sebehodnocení dětí.

Workshop proběhne také v 10:00 – 11:30 (1B).

3C:  Tripartity – Stanislav Trykar, ZŠ Heuréka Úvaly

Na tomto workshopu budeme především sdílet, jak probíhají tripartity na jednotlivých školách a navzájem se tak inspirovat.

Shlédneme videoukázku z tripartit v Heuréce v Libochovičkách. Odpovíme si na záludné otázky jako: co to vlastně tripartity jsou, jak se na ně připravovat, jak by mohly probíhat a jaká by měla být návazná práce po nich. Jana Řičařová ze ZŠ Mozaika a Katka Eichlerová ze ZŠ Bodláka a Pampelišky nám představí, jak probíhají tripartity/triády u nich na škole. Podíváme se na praktické ukázky záznamových listů tripartitního setkání. Dostatečný prostor věnujeme diskuzi a sdílení zkušeností.

15:30 – 17:00     Workshop 4A, 4B

4A:  Přestali jsme psát slovní hodnocení, abychom mohli hodnotit formativně – Ivan Čermák (zástupce ředitele Naše škola Praha s.r.o.) >>>>

V létě 2019 jsme se s kolegy domluvili, že po čtyřech letech opustíme psaní slovního hodnocení na druhém stupni Naší školy Praha. Tento krok měl jediný cíl, začít efektivně pracovat s formativním hodnocením.

Co nás k této strategii vedlo? Jak jsme změnu zrealizovali? Jakou v něm má roli sebehodnocení žáků?  Jak na nás v tomto režimu dopadlo jarní uzavření škol? Jak hodnotíme změnu po ročním pilotování?

Odpovědi na tyto otázky, společná diskuse, ukázky některých nástrojů a debata nad nimi, budou součást workshopu.

Workshop proběhne také v 11:45 – 13:15 (2A).

4B:  Seesaw v praxi – Iva Jelínková >>>>

Jaké jsou vaše zkušenosti s využíváním Seesaw? Narazili jste na zásadní problém? Existuje dobrý a lepší obsah v Seesaw? Jak prezentovat důkaz o učení v této digitální platformě. Co je to třídní blog v rámci Seesaw? Jaké jsou možnosti tvorby, adaptace a sdílení vzdělávacích aktivit s komunitou Seesaw učitelů. Máte téma z praxe k diskusi, pak je tento prostor ideálním místem. Naše reálné zkušenosti jsou pro nás všechny ty nejužitečnější, podělme se o ně.

Workshop určený pro ty, kteří už platformu Seesaw používají.

Konference je realizovaná v rámci projektu Growth Mindset: Podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení, který je financován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008263.