Image Alt

Dveře, kterými jsme do formativního hodnocení vešli

  /  Dveře, kterými jsme do formativního hodnocení vešli

A1  10:45 – 12:15

Panel

V rámci moderované diskuse představíme tři příběhy, tři různé zkušenosti, troje různé dveře, kterými jsme vešli do „formativního hodnocení“. Budeme sdílet naše první impulzy, situace a podmínky, ve kterých jsme se ocitli a které nás přivedly k přemýšlení o učení se a učení dětí. Budeme také sdílet své nezdary a slepé uličky, konkrétní situace, ve kterých se může ocitnout každý, kdo usiluje o posilování svého dopadu na učení dětí. V závěru budeme sdílet i své plány do budoucna a bude nás zajímat, jak naše zkušenosti souvisí se zkušenostmi účastníků tohoto workshopu. V průběhu našeho sdílení vytvoříme příležitost pro otázky i sdílení mezi účastníky.

 

Záznam panelu
Kateřina Eichlerová

 

 

Kateřina Eichlerová

Učitelka na 1. i 2. stupni ZŠ Bodláka a Pampelišky a zástupkyně řídícího učitele (Bodláka 🙂 pro 1. stupeň. Cítí se dobře v konstruktivistických přístupech ke vzdělávání žáků (i dospělých). Ráda sleduje cesty, kterými se její žáci ubírají ve světě poznání. Již několik let se společně na této cestě učí tvořit a využívat mapy učebního pokroku. Velmi ji ovlivnila její „dětská“ osobní zkušenost s konstruktivním pojetím výuky (hlavně matematiky a fyziky) a spolupráce s prof. Hejným při pilotní výuce a tvorbě učebnic matematiky pro 2. stupeň. Ve volném čase se věnuje hudbě a učí se hrát na různé hudební nástroje. Je ráda v přírodě se svými blízkými a zvířecí smečkou.

 

 

Kamila Zemanová

 

 

Kamila Zemanová

Mgr. Kamila Zemanová absolvovala Karlovu univerzitu v Hradci Králové, kde vystudovala obor učitelství pro I. stupeň ZŠ. Nyní působí jako ředitelka ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou.

 

 

Eva Bartesová

 

 

Eva Bartesová

Mgr. Eva Bartesová, pedagog v ZŠ a MŠ Deblín.

 

 

Zdeněk Dlabola

Zdeněk Dlabola

Moderátor panelu

Lektor, mentor, vedoucí sekce vzdělávání v JOB – spolku pro inovace. Působil v základním školství jako učitel a ředitel. Podílel se na vzniku a realizaci dlouhodobých vzdělávacích projektů pro celé pedagogické týmy a na vytváření metodik a e-learningových kurzů pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ. V současné době pracuje jako lektor, mentor a ředitel Sekce vzdělávání ve školství JOB – spolek pro inovace, dále jako konzultant, lektor a člen realizačního týmu projektu Učitel naživo nadace Depositum Bonum, a také jako garant a vedoucí mentorského týmu v projektu Otevíráme dveře reflektovaným praxím na Univerzitě Hradec Králové. Dlouhodobě se věnuje tématům zavádění inovací do vzdělávání – metody aktivního učení, čtenářství a tvůrčí psaní, formativní hodnocení, plánování výuky, projektové vyučování, reflexe pedagogické práce, podpora celých pedagogických týmů a jejich rozvoj, podpora rozvoje studentských praxí apod.

Garant projektu Growth Mindset: Podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení.