Image Alt

Formativní hodnocení prostřednictvím vzdělávacích cílů – výsledky výzkumu

  /  Formativní hodnocení prostřednictvím vzdělávacích cílů – výsledky výzkumu

C6  14:45 – 16:15

Seminář

Vzdělávací cíle jsou bezpochyby jednou z klíčových součástí formativního hodnocení. Přesto se práce s cíli dosud nestala součástí běžné praxe učitelů. Pokusím se účastníkům přiblížit, jak mohou být vzdělávací cíle užitečné a jak mohou obohacovat celkovou kulturu školního hodnocení a podporovat učení žáků. Na základě zahraničních i domácích výzkumu předložím několik návrhů, o kterých budu s účastníky rád diskutovat.

 

Záznam semináře
Karel Starý

PhDr. Karel Starý, Ph.D.

Pracuje jako odborný asistent na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání a ve Středisku pedagogické praxe. Jako dlouholetý učitel češtiny a dějepisu se kromě formativního hodnocení věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti, školní didaktice a profesnímu rozvoji učitelů.