Image Alt

Jak budovat učící se komunitu pedagogů ve škole

  /  Jak budovat učící se komunitu pedagogů ve škole

B4  13:00 – 14:30

Přednáška pro vedoucí pracovníky, formální i neformální lídry

(tedy i pro učitele, kteří nejsou ve vedoucí funkci)

Cíl: Cílem našeho setkání je společné sdílení zkušeností při budování komunitního učení pedagogů.

V této dílně budeme moci nahlédnout na příklad naší cesty za komunitním učením, kterou jsme si v posledních letech prošli na ZŠ a MŠ Ostašov. Naše cesta vede přes společnou vizi, hledání společných cílů, plánu rozvoje školy, plánů osobního pedagogického rozvoje až po komunitní učení prostřednictvím „Učících se skupin“ a budování učící komunity. Budeme diskutovat nad otázkou zajištění bezpečného prostředí pro všechny účastníky, tedy zejména pro učitele, kteří se obávají sdílet svou vlastní praxi. Řeč přijde i na možnosti komunitního učení a budování kultury nejen skrze „Učících se skupiny“ (Teacher Learning Community), ale také pomocí formátů spolupráce dvojic nebo trojic učitelů jako je „Lesson study“, párové učení nebo triády a vzájemné otevírání hodin, či společného plánování pozpátku.

 

Záznam workshopu 
Aleš Kozák

Aleš Kozák

Při studiu strojní průmyslové školy, si nějak uvědomil, že mu u strojů chybí lidé, se kterými by mohl pracovat, a tak se jeho cesta stočila k učitelství, i když z oboru úplně neutekl. Vystudoval učitelství pro ZŠ a SŠ s aprobacemi fyzika a informatika.

Během jeho pedagogické praxe měl to štěstí, že si mohl vyzkoušet učit na různých typech škol. Měl možnost učit všechny věkové kategorie od 4. ročníku ZŠ, přes žáky učňovských oborů, či maturitních oborů, kteří studovali v distančním režimu, až po univerzitu 3. věku. V posledních letech se usadil na ZŠ a MŠ Ostašov v Liberci, kde působí jako zástupce ředitele školy. Škola v Ostašově je zapojena do projektů „Pomáháme školám k úspěchu“ a „Ředitel naživo“. Díky těmto projektům a jeho řediteli mohl začít intenzivně pracovat na profesním rozvoji a šíření inspirací dál.

Během jeho pedagogické cesty se začal učit metodám RWCT, kde se stal certifikovaným učitelem a také lektorem. Začal se zabývat formativním hodnocením, podporou růstového nastavení mysli žáků a typologií MBTI. Jako vedoucí pracovník se také začal zabývat leadershipem a prací se školními týmy. Je členem projektu Pomáháme školám k úspěchu a Ředitel naživo.

Je rád za každou příležitost, kdy se může podělit o jeho zkušenosti a zároveň načerpat novou inspiraci od ostatních, ať už je to v rámci jejich školního týmu nebo při setkáních větších komunit.