Image Alt

Jak pracovat s chybou

  /  Jak pracovat s chybou

A9  10:45 – 12:15

Webinář

Jsou součástí našich životů a ve školách se s nimi setkáváme denně. Práce s nimi je tedy společná všem učitelům. Rozdílný může být přístup, jak s nimi zacházíme. Řeč je o chybách. Budeme nad konkrétními žákovskými pracemi hledat odpovědi na otázky: Jak reagovat na chybu, abychom podpořili další učení žáků? Kdy a jak může být užitečné odhalovat příčiny chyb v žákovských pracích? Pojmenujme výhody a nevýhody různých reakcí na chybu v písemném projevu.

 

Záznam webináře

 

 

 

Barbora Heřmanová

Bára Heřmanová

Vystudovala Ped. fakultu MU v Brně, obor speciální pedagogika. Pracuje
v ZŠ Mozaika, o.p.s., kde učí v programu Začít spolu. Působí také jako
školní speciální pedagog, mentor a lektor např. témat individualizace,
práce s chybou, triády. Na procesu vzdělávání ji fascinuje společné
tvoření vzdělávací cesty, která vede žáky k odpovědnosti za vlastní
učení.