Image Alt

Jak se realizuje učící skupina

  /  Jak se realizuje učící skupina

C2  14:45 – 16:15

Workshop s aktivním zapojením všech účastníků

(pozor bude vyžadována drobná příprava)

Cíl: Cílem workshopu je prožít si sdílení mezi pedagogy ve formátu „Učící se skupiny“ a odnést si zkušenost s tímto formátem a jeho zaváděním ve škole.

Pro koho je workshop určen: pro všechny zájemce z řad vedení, lídrů, učitelů …

Anotace: V tomto workshopu se seznámíme s kostrou „Učící skupiny“, poté si celou učící skupinu prožijeme v roli účastníků. Na závěr si zreflektujeme jednotlivé fáze, které jsme v „Učící se skupině“ prožili a pobavíme se o úskalích, které nás mohou při zavádění podobného formátu ve škole potkat.

 

Záznam workshopu

 

 

Aleš Kozák

Aleš Kozák

Při studiu strojní průmyslové školy, si nějak uvědomil, že mu u strojů chybí lidé, se kterými by mohl pracovat, a tak se jeho cesta stočila k učitelství, i když z oboru úplně neutekl. Vystudoval učitelství pro ZŠ a SŠ s aprobacemi fyzika a informatika.

Během jeho pedagogické praxe měl to štěstí, že si mohl vyzkoušet učit na různých typech škol. Měl možnost učit všechny věkové kategorie od 4. ročníku ZŠ, přes žáky učňovských oborů, či maturitních oborů, kteří studovali v distančním režimu, až po univerzitu 3. věku. V posledních letech se usadil na ZŠ a MŠ Ostašov v Liberci, kde působí jako zástupce ředitele školy. Škola v Ostašově je zapojena do projektů „Pomáháme školám k úspěchu“ a „Ředitel naživo“. Díky těmto projektům a jeho řediteli mohl začít intenzivně pracovat na profesním rozvoji a šíření inspirací dál.

Během jeho pedagogické cesty se začal učit metodám RWCT, kde se stal certifikovaným učitelem a také lektorem. Začal se zabývat formativním hodnocením, podporou růstového nastavení mysli žáků a typologií MBTI. Jako vedoucí pracovník se také začal zabývat leadershipem a prací se školními týmy. Je členem projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ a „Ředitel naživo“.

Je rád za každou příležitost, kdy se může podělit o jeho zkušenosti a zároveň načerpat novou inspiraci od ostatních, ať už je to v rámci jejich školního týmu nebo při setkáních větších komunit.