Image Alt

Moje cesta k responzivní výuce aneb jak se učím učit z toho, jak učím

  /  Moje cesta k responzivní výuce aneb jak se učím učit z toho, jak učím

B2  13:00 – 14:30

Workshop

Budeme společně sdílet naše zkušenosti a zážitky, klást si otázky, se kterými se setkáváme během naší každodenní práce a hledat na ně odpovědi. Nebudeme si o učení pouze povídat, ale budeme se také vzájemně učit. Jaké si klást cíle při vzdělávání? Jak formulovat cíle učení? Jak je vyjádřit jazykem žáka? Jak zajistím, aby cíl byl „dosažitelný“? Jak zjistím, že se žáci k cíli přiblížili nebo ho dosáhli? Jak vytvořím smysluplná kritéria hodnocení? Jsou daná kritéria užitečná? Jaká jsou rizika při zavádění práce s kritérii? Jak vypadá prostředí, které motivuje žáky k lepšímu výkonu? Jak zajistíme žákům bezpečné prostředí pro učení? Co mohu jako učitel udělat pro to, aby se žáci cítili v bezpečí při učení?

 

 

Záznam workshopu

 

 

Pavlína Karlová

Pavlína Karlová

Pavlína Karlová vystudovala Učitelství pro 1. stupeň se specializací na VV na PedF MU. Po rodičovské dovolené se pod vlivem svých pedagogických a mateřských ideálů rozhodla učit na málotřídní škole, kde učila 13 let. Nyní působí jako učitelka na 1. i 2. stupni v Základní škole ve Zruči nad Sázavou. Upřednostňuje praktické a individuální učení. Zároveň působí jako mentorka a kolegiální a metodická podpora učitelů.