Image Alt

Opustili jsme slovní hodnocení, abychom začali hodnotit formativně – Vyprávění deváťáků, kteří prožili změnu na vlastní kůži

  /  Opustili jsme slovní hodnocení, abychom začali hodnotit formativně – Vyprávění deváťáků, kteří prožili změnu na vlastní kůži

A2  10:45 – 12:15

Workshop

V roce 2019 jsme se na Naší škole Praha rozhodli po čtyřech letech opustit slovní hodnocení na druhém stupni. Chtěli jsme získat čas a prostor, abychom hodnocením více podporovali učení dětí. Minulý workshop popisoval změnu v přístupu k hodnocení perspektivou pedagogů Naší školy Praha. Tentokrát zaměříme pozornost na to, jak změnu vnímají děti, které ji prošly.

 

Záznam workshopu
Logo Naše škola Praha

Deváťáci, Naše Škola Praha

Workshopem vás provede skupina deváťáků (Alex, Alča, Jana, Adina), kteří zažili celý přechod od slovního hodnocení ke stávajícímu modelu. Stručně vám představí, jak hodnocení ve škole aktuálně probíhá. Následně popíší, co se pro ně ve škole s přechodem na nový model změnilo, jak změnu vnímají, co považují za důležité a jak (pokud) tato změna ovlivnila jejich učení.