Image Alt

Ředitel naživo – Inovativní dlouhodobý program pro pedagogické leadery

  /  Ředitel naživo – Inovativní dlouhodobý program pro pedagogické leadery

C5  14:45 – 16:15

Přednáška a následná diskuze

Příprava a dlouhodobá podpora vedení škol je naprosto zásadní pro kvalitu školy. Pro učení všech ve škole je ale klíčové, aby ředitel školy byl pedagogickým leaderem a učil se společně s ostatními. Ředitel naživo je dlouhodobý vzdělávací program pro ředitele a zástupce, který se zaměřuje právě na rozvoj pedagogického leadershipu a na budování učícího se společenství ve škole, v jehož centru je dítě, jeho učení a rozvoj. Zástupce programu představí, z čeho vycházeli v přípravě programu, jakých hodnot se drží a jakou inspiraci si přivezli z New Yorku. Jaké dlouhodobé cíle si program klade a v čem vidí budoucnost péče o vedení škol? Proč se programu účastní ředitel společně se zástupcem?

 

Záznam přednášky

 

 

Libor Pospíšil

Libor Pospíšil

Libor Pospíšil vede tým programu Ředitel naživo od samotného počátku projektu. Je odpovědný za jeho rozvoj a fungování. Dlouhodobě se odborně věnuje marketingové komunikaci a budování zdravé organizační kultury. Jako konzultant a výzkumník má zkušenosti z projektů pro korporace, start-upy, státní instituce i neziskové subjekty. Je hrdým skautským vzdělavatelem, vedoucím a kuchařem. Vystudoval politologii na FSS MU.