Image Alt

Tandemová výuka: posílení postavení učitelů prostřednictvím sdílení a spolupráce

  /  Tandemová výuka: posílení postavení učitelů prostřednictvím sdílení a spolupráce

B7  13:00 – 14:30

Workshop

Učitelé by neměli pracovat sami! Tandemové učení je pro učitele moderním způsobem, jak spojit své silné stránky a dovednosti. V tomto modelu učitelé plánují, provádějí a vyhodnocují učení 2 nebo více tříd najednou. Studenti mohou zažít všestrannější a zajímavější lekce a naučit se zásadním dovednostem spolupráce. Spolupráce mezi učiteli a studenty také zlepší klima školy a sblíží členy školní komunity. Tandemové učení nechává ještě více vyniknout silné stránky učitelů i studentů – a přináší zmírnění stresu učitelů.

 

Co-teaching: Empowering teachers through sharing and collaboration

Teachers should not work alone! Comprehensive co-teaching is a modern way for teachers to bring together their strengths and skills. In this model the teachers plan, carry out and evaluate the learning of 2 or more classes at once. Students can experience more versatile and interesting lessons and learn vital co-operation skills. Collaboration among teachers and students will also improve the school climate and the closeness of the school community. Co-teaching highlights the strengths of both teachers and students – and it causes the teachers’ stress levels to plummet.

 

 

 

Záznam workshopu

 

 

Susanna Backman

Susanna Bäckman

Úspěšná a respektovaná učitelka, ředitelka školy a konzultantka z Finska. Více než 20 let zkušeností s profesionálním řízením a vedením ve finském národním vzdělávacím sektoru. Působila také jako členka správní rady města Tampere, a v současné době je členkou správní rady International School of Prague. Susanna je specialistkou na výzkum a vývoj nových modelů pedagogických a vedoucích postupů, a v těchto oblastech pravidelně spolupracuje s řediteli škol a učiteli. Její inovace byly úspěšně převzaty finským národním vzdělávacím sektorem a tvoří základ jeho současného fungování. Susanna svou vášeň nachází ve vzdělávání, sdílených a týmových vedení, učebního prostředí a lidského rozvoje.

 

A respected and accomplished teacher, school director, and consultant from Finland. She has over 20 years of professional management and leadership experience in the Finnish national education sector. She has also served as a board member on the city of Tampere Board of Education and is currently a member of the Board of Trustees in the International School of Prague. Susanna is a specialist in the research and development of new models for pedagogical and leadership practices and regularly works with school directors, principals, and teachers in these areas. Her innovations have been successfully adopted by the Finnish national education sector and form the basis for their current operations. Susanna is passionate about education, shared and team leadership, learning environments and human development.

 

Workshop bude simultánně tlumočen z anglického do českého jazyka.