Image Alt

Tvorba a reflexe mapy učebního pokroku k menšímu učebnímu celku

  /  Tvorba a reflexe mapy učebního pokroku k menšímu učebnímu celku

C9  14:45 – 16:15

Workshop

Workshop zaměřený na praktickou práci s cíli vzdělávání a kompetencemi žáků strukturovaných do mapy učebního pokroku. Budete si moci vyzkoušet zpracovat mapu jednoho malého tématu a ve společné diskuzi pak budeme sdílet možnosti využití a limity těchto menších map. Ke sdílení bude i má čerstvá zkušenost s jejich využitím v dějepise na gymnáziu u vybraných témat historie 19. století. Mapy jsme jsme vytvořili společně se studenty na začátku kurzu a na konci jejich používání také reflektovaly. Na workshop je třeba dobré si přinést vlastní užší téma s jehož očekávanými kompetencemi budeme pracovat – stačí vybrat například vzít jednu kompetenci z RVP (z fyziky to například může být: “využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů”). Workshop mi přijde nejvíce vhodný pro oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost. Zváni jsou ale samozřejmě všichni.

 

Záznam workshopu

 

Vojtěch Vykouk

Vojtěch Vykouk

Pracuje jako učitel společenskovědních oblastí a koordinátor i lektor OSV ve škole da Vinci. V projektu formativního hodnocení svůj profesní rozvoj zaměřuje na práci s cíli a předávání odpovědnosti za učení žákům. Zabývá se také gamifikací výuky různých dějepisných období.