Image Alt

Úvodní diskuzní panel

  /  Úvodní diskuzní panel

9:00 – 10:30

Diskuzní panel

Budeme aktivně diskutovat ve skupinách a následně své pohledy prozkoumávat v rámci diskuze panelistů. Společně si budeme klást otázky: Co škola může/musí dělat pro to, aby děti byly spoluvlastníky svého učení? Proč bychom o to vlastně měli usilovat? Jaké jsou podmínky nutné k tomu, aby formativní hodnocení nebylo formální záležitostí, ale aby si děti i učitelé nacházeli svou vlastní cestu učením (se). Odkud začít rozplétat klubíčko?

 

Videozáznam panelu
prof. Anna Hogenová

 

 

prof. Anna Hogenová

Narozena 23.10. 1946, 3 děti, absolvovala gymnázium v Žatci, kde byl Zdeněk Svěrák jedním z jejích učitelů. Vystudovala FFUK a FTVS UK, docentura 1994, profesura 2005. Přes 30 monografií, článků, konferencí doma i v cizině, především v tématech fenomenologie, tělo a tělesnění, dějiny filosofie anebo přednášek o filosofii výchovy.

Hana Košťálová

 

 

Hana Košťálová

Přední odbornice na formativní hodnocení (spoluautorka knihy Školní hodnocení žáků a studentů – se zaměřením na slovní hodnocení, 2008, nakladatelství Portál; národní koordinátorka a certifikovaná lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení – RWCT, editorka Kritických listů; členka výboru SKAV; externí vyučující na Pedagogické fakultě UK, programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu).

Garantka projektu Growth Mindset: Podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení.

Zdeněk Dlabola

 

 

Zdeněk Dlabola

Lektor, mentor, vedoucí sekce vzdělávání v JOB – spolku pro inovace. Působil v základním školství jako učitel a ředitel. Podílel se na vzniku a realizaci dlouhodobých vzdělávacích projektů pro celé pedagogické týmy a na vytváření metodik a e-learningových kurzů pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ. V současné době pracuje jako lektor, mentor a ředitel Sekce vzdělávání ve školství JOB – spolek pro inovace, dále jako konzultant, lektor a člen realizačního týmu projektu Učitel naživo nadace Depositum Bonum, a také jako garant a vedoucí mentorského týmu v projektu Otevíráme dveře reflektovaným praxím na Univerzitě Hradec Králové. Dlouhodobě se věnuje tématům zavádění inovací do vzdělávání – metody aktivního učení, čtenářství a tvůrčí psaní, formativní hodnocení, plánování výuky, projektové vyučování, reflexe pedagogické práce, podpora celých pedagogických týmů a jejich rozvoj, podpora rozvoje studentských praxí apod.

Garant projektu Growth Mindset: Podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení.

Jan Kala

Jan Kala

Zakladatel sítě základních škol Heuréka (v Brně, Úvalech a Libochovičkách). Dříve spoluzakladatel a generální ředitel eBanky (dnes retailová divize Raiffeisenbank). Zakladatel a ředitel Centre for Modern Education. Průkopník moderních přístupů ve vzdělávání zaměřených na rozvoj sociálních a myšlenkových kompetencí (Big Questions, Visible Thinking, Inquiry-based Learning, Growth Mindset…).

Garant projektu Growth Mindset: Podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení.