Image Alt

Využití hodnocení k inspiraci, informování a uchování naučeného

  /  Využití hodnocení k inspiraci, informování a uchování naučeného

C7  14:45 – 16:15

Workshop

Hodnocení může být – je-li používáno správně – jedním z nejúčinnějších nástrojů z těch, které učitel má k dispozici. Využívání nepřetržitého autentického dotazování studenty aktivizuje a zároveň poskytuje včasnou a účelnou zpětnou vazbu, která studentům při učení pomáhá v „budování lešení“ a díky které zažije úspěch každý student. Garfieldova přednáška přinese sadu hlavních zásad, jak hodnocení plynule začlenit do výuky tak, aby tento proces nebyl náročný pro učitele, ale aby přinášel studentům efekt. Jako praktické a účinné způsoby, jak plně využít potenciál účinné praxe hodnocení, budou představeny různé strategie, včetně využití Learning Launches, Thoughtbooks a Guides to Success.

 

Using Assessment to inspire, inform and sustain learning

Properly used assessment can be one of the most powerful tools in a teacher’s toolkit. Using sustained authentic inquiry engages learners while providing timely and purposeful feedback that helps to scaffold student learning ensuring success for all. Garfield’s talk will explore a set of guiding principles that can help to ensure that assessment is seamlessly woven into instruction in a way that is feasible for teachers and powerful for students. A variety of strategies including the use of Learning Launches, Thought books, and Guides to Success will be shared as practical and powerful ways to realize the full potential of effective assessment practice.

 

 

Záznam workshopu

 

 

Garfield Gini-Newman

Garfield Gini-Newman

Profesor katedry osnovy, výuky a učení na OISE v Torontu. Jeho hlavní oblastí výzkumu je pedagogika kritického myšlení a způsoby, jak kritické myšlení začlenit do výuky od mateřské školy až po postgraduální studium. S tím souvisí jeho zájem o oblast efektivní praxe hodnocení. Garfield se v oblasti hodnocení zaměřuje na to, jak vytvářet výkonné učební plány založené na efektivním využívání formativního i sumativního hodnocení, a jak efektivně hodnotit myšlení.

 

Professor with the Department of Curriculum, Teaching, and Learning at OISE. His primary areas of research involve the pedagogy of critical thinking and ways to embed critical thinking in classrooms from kindergarten to graduate school. His related interest is in the area of effective assessment practice. Garfield’s focus in the field of assessment is how to build powerful curricular grounded in the effective use of both formative and summative assessment as well as how to effectively assess for thinking.

 

Workshop bude simultánně tlumočen z anglického do českého jazyka.