Image Alt

Growth Mindset

  /  Aktuality   /  FORMATIVNÍ HODNOCENÍ JAKO CESTA K LEPŠÍMU UČENÍ ŽÁKŮ A UČITELŮ
Konference Growth Mindset

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ JAKO CESTA K LEPŠÍMU UČENÍ ŽÁKŮ A UČITELŮ

Konference Growth mindset 2021

S koncem školního roku 2020/2021 se v projektu Growth Mindset – podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení s 11 školami a více než 50 zapojenými učiteli ohlížíme již za třetím rokem jeho působení. Intenzivní příležitostí zastavit se na cestě formativním hodnocením byla květnová online projektová konference. 17. 5. 2021 se na ní sešlo 360 hostů z různých oblastí pedagogického světa — spolu s učiteli, řediteli škol, školními inspektory, odborníky z pedagogických fakult, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden i s odborníky ze zahraničí jsme přemýšleli nad tématy a sdíleli praktické zkušenosti z cesty ke zvyšování „svého dopadu na vzdělávací výsledky žáků“.

Účastníci projektu Growth Mindset, ale i další hosté z ČR a zahraničí, sdíleli své pohledy na formativní hodnocení jako jeden z možných nástrojů podpry dobrého učení žáků a učitelů.

Úvodním diskuzním panelem na téma Co je dobré učení? nás provedli prof. Anna Hogenová, filozofka a fenomenoložka, a garanti projektu Growth Mindset — Hana Košťalová, Jan Kala a Zdeněk Dlabola. Následných 30 přednášek, workshoů, panelů změn, Filozofie, věda, výzkum, Zahraniční inspirace a Praktické nástroje formativního hodnocení. Autentické zkušenosti ze škol, v rámci kterých měli účastníci konference příležitost být spolutvůrci obsahu, ale i načerpat informace, zkušenosti a inspiraci pro svou vlastní cestu za lepším učením.

Zahraniční hosté, kteří s námi sdíleli své zkušenosti:

Cindy vega, ředitelka prvního stupně International School of Prague.

Susanna Bäckman, učitelka, ředitelka a poradkyně v oblasti vzdělávání z Finska.

Garfield Gini-Newman, profesor na University of Toronto a autor knihy Creating Thinking Classrooms.

James Ebert, který je vedoucím pedagogem na International School of Prague a odborníkem na čtenářství.


Zpětné vazby účastníků konference svědčí o tom, že téma formativního hodnocení a usilování o zvyšování dopadu pedagogické práce na vzdělávací výsledky dětí je aktuálně nosným tématem českého školství:

“Moc děkuji za energii, která prolínala celým programem. Díky všem, kteří přikládali pod kotlem. Mně to dost nakoplo. Čekala jsem užitečné setkání, ale bylo to lepší.

Odnáším si – Určitě sebepotvrzení v celé řadě pedagogických i lidských postojů. Rozhodně jsem se cítila po konferenci osvěžena a nabita jistou dávkou energie do dalšího pedagogického snažení.” 

  • Adéla Baumannová, Gymnázium, OA a JŠ s PSJZ Hodonín

„Děkuji za možnost zapojit do aktivní účasti na konferenci inspektory České školní inspekce. Propojit tímto způsobem pedagogické pracovníky ze škol a zástupce instituce, mezi jejíž kompetence patří hodnocení kvality škol, je inovativní a užitečný počin. I školní inspektoři pro svou práci potřebují seznamovat se s novinkami oboru a pokud tak mohou učinit v interakci s kolegyněmi a kolegy ze škol, může to být obohacující zkušenost pro obě strany.”

  • Dana Pražáková, ČŠI

“Vítám možnost diskuse v náhodných skupinách. Oceňuji účast zahraničních lektorů.”  

  • Ida Jindrová, ZŠ Trutnov

“Veliké poděkování – bezvadná organizace, možnost práce v malých skupinách byla výborná, člověk se mohl „setkat“ se zajímavými lidmi a s pestrou paletou zkušeností. Lektoři naslouchali, nepospíchali. Účastníci-učitelé byli obdivuhodní z hlediska nápadů a způsobů práce při výuce, stateční, odvážní a připravení dělat věci jinak, a to vše s myšlenkou svého osobnostního i profesního růstu a hlavně s myšlenkou – co je dobré pro žáky. Děkuji.”

  • Monika Patzáková, ČŠI

“Velký dík za všechno, dodalo mi to znova chuť vyzkoušet nové věci a nebát se riskovat chyby 🙂 

Odnáším si – Inspirace a potvrzení, že přistupovat k dětem s úctou má smysl, znovupřipomenutí důležitosti vztahu v učení.”  

  • Markéta Popelová Nečasová, ZŠ Moravec

“Po dlouhé době odcházím z konference s dojmem, že jsem viděl inspirativní lektory, dověděl jsem se praktické informace, za což bych chtěl poděkovat.

Odnáším si potvrzení názoru, že kultura školy a péče o ni, je velmi zásadní a je třeba se jí věnovat.”

“Děkuji za možnost účasti, konference byla velmi obohacující a užitečná pro můj vlastní další rozvoj.” 

  • Josef Halama, ZŠ Skálova Turnov

“Upevnila jsem se v názoru, že reforma školství je nezbytná a díky workshopům jsem získala další inspiraci pro změnu. V praxi školní inspektorky využiji získané poznatky z oblasti mentoringu v pohospitačních rozhovorech k motivaci učitelů a ředitelů škol. Formativní hodnocení využijí při poskytování zpětné vazby školám. K osobnímu rozvoji přispěla vzácná slova a myšlenky prof. Hogenové. Cítím vděčnost a velmi si vážím práce a zájmu vás všech. Všem lektorům velmi děkuji.” 

  • Renata Tvrdíková, ČŠI

“Velmi oceňuji možnost individuálního sdílení v rámci tak hromadné akce, která tím získala na osobnějším ražení.” 

  • Eva Nouzová, Gymnázium F.M. Pelcla

“Velmi spokojená jsem byla s workshopem k nadaným dětem. Tato problematika mě velmi zajímá a velmi ráda bych se zúčastnila dalších takto zaměřených a vedených webinářů. Nápady z workshopu prof. Newmana jsem také uvítala a některé z nich v praxi využiji.” 

  • Jarmila Kuchařová, ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště

VIDEOZÁZNAMY KE SHLÉDNUTÍ:

Dveře, kterými jsme do formativního hodnocení vešli

Opustili jsme slovní hodnocení, abychom začali hodnotit formativně

Jak jsme v Arše objevili formativní hodnocení

Škola ako aktrativný zamestnavatel

Cesta za kulturou školy

Formativní hodnocení nebo hledání a podpora vlastní cesty

Aktivizace žáků prostřednictvím formativního hodnocení a responzivního plánování

Vedení třídních diskuzí o knihách (Notice and Note)

Jak pracovat s chybou

Seesaw – digitální portfolio


Jak získat tým pro změnu

Moje cesta k responzivní výuce

Kroky k úspěšné triádě

Jak budovat učící se komunitu pedagogů ve škole

Cesta proměny základní školy aneb zkušenosti a tipy

Tandemová výuka: posílení postavení učitelů prostřednictvím sdílení a spolupráce

Co může žákům přinést profesní učící se komunita jejich učitelů 

Budování kultury myšlení

Vzájemné učení a kolegiální podpora mezi pedagogy


Mapy učebního pokroku v ZŠ Bodláka a Pampelišky

Jak se realizuje učící skupina 

Od znalosti ke kompetenci – kudy vede cesta?

Příběh formativka

Ředitel naživo – inovativní dlouhodobý program pro pedagogické leadery

Formativní hodnocení prostřednictvím vzdělávacích cílů – výsledky výzkumu

Využití hodnocení k inspiraci, informování a uchování naučeného 

Jak podporovat a rozvíjet dovednosti tvůrčího psaní v prvních ročnících základního vzdělávání

Tvorba a reflexe map učebního pokroku k menšímu učebnímu celku

Předmět Věda a tandemová výuka


Konference je realizovaná v rámci projektu Growth Mindset: Podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení, který je financován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008263.